de Brievenbus.
Berichten en bestanden
veilig verzenden naar EDT Maastricht

 


Op deze brievenbus-pagina kunt u berichten of bestanden aan ons toezenden.

Uw naam, uw emailadres, de onderwerp-regel en voor wie het bericht bedoeld is blijven wel zichtbaar, maar uw bericht zelf en de bestanden die u wilt meesturen worden versleuteld en beveiligd verzonden.

Na het invullen van de gegevens drukt u op de knop 'Versturen', onderaan op deze pagina.

Uw naam (of iets anders, waaruit wij kunnen afleiden van wie het bericht afkomstig is) is het enige deel dat verplicht ingevuld dient te worden. Voorbeeld.

 
Uw naam of kenmerk:
Uw eigen email-adres (uitsluitend indien u een automatische bevestiging wilt ontvangen):
Bedoeld voor wie:
Onderwerp:

Toelichting: Schrijf of plak hieronder uw bericht, als het gaat om een gewone (platte) tekst (maximaal 32K). Als u een plaatje of een scan wilt insturen, of een ander soort document, of als uw platte tekst groter is dan 32K, gebruik dan de mogelijkheid, onderaan dit blad, om een bestand te selecteren en te verzenden. (Inplakken van uw bericht in het grote veld hieronder doet u met Control-v)Plak of schrijf hier uw bericht:

Hieronder kunt u maximaal twee bestanden meesturen (NB: samen niet groter dan 5 MB !). Hoe veilig is het verzenden van informatie naar EDT Maastricht?

Bestand 1:
Bestand 2: