Wachttijden

 

peildatum: 1-5-2018
wachttijd tot aan: intake behandeling
* **
jeugd: nvt nvt
volwassenen: 5 weken 1 week
ouderen: nvt nvt
verslavingszorg: nvt nvt

 

Bovenstaande wachttijden gelden voor onze locatie in Maastricht. In Amsterdam hebben wij geen (!) wachttijden.

 

In het algemeen geldt dat door het jaar heen de beschikbare budgets per verzekeraar kleiner worden. Dit kan betekenen dat aan het eind van het jaar er geen budget meer is voor verzekerden bij een of meer zorgverzekeraars. Er ontstaan dan intakestops. Klik hier voor actuele informatie over intakestops.

 

Indien u echter een restitutie-polis heeft, dan mag u van uw zorgverzekeraar in ieder geval verlangen dat uw eigen keuze om door ons te worden behandeld, wordt toegestaan. De verzekeraar is dan verplicht om aanvullend budget beschikbaar stellen.

 

Extra bericht, 11 mei 2017: EDT Maastricht heeft zich de afgelopen maanden mogen verheugen in een snel groeiend aantal aanmeldingen. Het slechte nieuws is dat voor mensen die bij CZ (ook Ohra en Delta Lloyd) verzekerd zijn, thans helaas een intake-stop geldt. Deze intakestop geldt ook nog in 2018. U kunt hierover met CZ overleggen: (013) 594 91 10.

 

Er zijn voor de diverse probleemgebieden of voor de diverse zorgverzekeraars geen verschillen qua wachttijd.

 

 

* gemiddelde (feitelijk gerealiseerde) wachttijd tussen aanmelding en eerste intakegesprek in de maand voorafgaand aan de peildatum (in hele weken, afgerond naar boven). Deze meting is strenger uitgevoerd dan de eisen van VWS, welke slechts een schatting verlangen

 

** mediaan van de (feitelijk gerealiseerde) tijd tussen eerste intake en eerste behandelgesprek (in hele weken, afgerond naar boven, in de afgelopen 2 mnd voorafgaand aan de maand van de peildatum; meting conform eisen van VWS)

 

Wij zijn bovendien verplicht om u over het volgende te informeren, voor zover van toepassing:

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, bij ons of elders, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).