Informatie

over intakestops

 

In het algemeen geldt dat door het jaar heen de beschikbare budgets per verzekeraar kleiner worden. Dit kan betekenen dat aan het eind van het jaar er geen budget meer is voor verzekerden bij een of meer zorgverzekeraars.  Er ontstaat dan een intakestop. Deze kan gelden tot het eind van het lopende jaar, of voor een kortere periode.

 

Op dit moment gelden de volgende intakestops bij verzekeraars:

 

per 1-11-2018 is deze intakestop niet meer het geval:CZ (incl. Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden)): intakestop sinds 11 mei 2017, ook geldend in 2018.U kunt hierover met CZ overleggen: (013) 594 91 10.

Menzis (incl. Anderzorg en Hema): intakestop sinds 22 mei 2018. U kunt  hierover met Menzis overleggen: (088) 222 40 40

per 27-9-2018 is deze intakestop niet meer het geval: VGZ (incl. IZA, IZZ, UMC, Cares, Univé, en enkele andere zgn. gemachtigden): intakestop sinds 1 augustus 2018. U kunt hierover met VGZ overleggen: (088) 131 16 11

 

 

Wat kunt u doen bij een intakestop?

Indien u een restitutie-polis heeft, dan mag u van uw zorgverzekeraar in ieder geval verlangen dat uw eigen keuze om door ons te worden behandeld, wordt toegestaan. De verzekeraar is dan verplicht om voor ons aanvullend budget beschikbaar stellen.

 

Als u geen restitutie-polis heeft, maar bijvoorbeeld een natura-polis, dan kunt u nog wel de zorgverzekeraar om een zgn. 'coulance' verzoeken. Deze is daartoe dan niet verplicht, maar wil u misschien toch van dienst zijn, bijvoorbeeld wanneer u wijst op onze specifieke deskundigheid (experientieel-dynamische therapie).

 

U moet in alle gevallen dat dan wel van uw verzekeraar schriftelijk, op papier, toegezegd krijgen, zodat wij hierover met de verzekeraar later geen misverstanden krijgen.